Børnepsykologisk Center


Århus
Esbjerg
Kolding
København

Marie Nisgaard

  • (Navn) Marie Nisgaard
  • (Uddannelse) Uddannet Cand.Pæd.Psych. i 2003. Forinden arbejdet som sygeplejerske og efterskolelærer. Efteruddannelse i kognitiv terapi og supervision.
  • (Autorisation) Autoriseret psykolog i 2006. Har haft overenskomst med sygesikringen siden 2008.
Email: marie@nisgaard.net Telefon: +45 30 23 70 77 Se også www.nisgaard.net

Jeg har arbejdet i PPR samt været ansat i Sønderjyllands Amt inden for specialundervisningsområdet med fokus på udredning og undersøgelser samt supervision af personale og samtaler med forældre.

Har også arbejdet i Scleroseforeningen, hvor hovedvægten har været samtaler med de scleroseramte, pårørende, undervisning og supervision, også af personalegrupper.

Derudover i 5 år været tilknyttet døgninstitution med behandlingskrævende børn og unge. Samtidig med har jeg haft selvstændig praksis siden 2005, hvor fokus har været samtaleforløb med børn, unge og voksne. Desuden lavet psykologiske undersøgelser samt forældrekompetence undersøgelser.