Børnepsykologisk Center


Århus
Esbjerg
Kolding
København

Anni Andreasen

  • (Navn) Anni Andreasen
  • (Uddannelse) Uddannet Cand. Psych. fra Aarhus Universitet i 2009.
Email: anni@boernepsykologiskcenter.dk Telefon: 30 49 16 71

Jeg er 38 år og uddannet fra Aarhus Universitet med en bred almenpsykologisk tilgang.

Jeg har arbejdet i PPR-regi med fokus på varetagelsen af de psykologiske problemstillinger i såvel skole, børnehave samt familie. Har herfra en solid og varieret erfaring med udredning, rådgivning og vejledning.

Har haft selvstændig praksis siden 2011, hvor jeg arbejder med undersøgelser samt behandlingsforløb med børn, unge og voksne. Sideløbende er jeg ansat i kommunalt regi på ungdomsuddannelserne, for at støtte de unge og fastholde dem i uddannelse.

Jeg har i 2012 uddannet mig som legeterapeut og benytter mig af denne sproglige men i lige så høj grad symbolske, kropslige og motoriske tilgang i mit arbejde med børn såvel i legeterapi som legeobservationer.