Børnepsykologisk Center


Århus
Esbjerg
Kolding
København

Henning Nisgaard

  • (Navn) Henning Nisgaard
  • (Uddannelse) Cand. Pæd. Psych. 2003 og har forinden arbejdet som lærer og efterskoleforstander.
  • (Autorisation) Autoriseret psykolog i 2005. Overenskomst med Sygesikringen siden 2008.
Email: henning@nisgaard.net Telefon: 30 23 70 77 Se også www.nisgaard.net

Som psykolog har jeg været ansat i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), hvor jeg arbejdede med undersøgelser af børn og unge, rådgivning og supervision af familier og professionelle.

Havde herefter en stilling på et behandlingshjem for børn, hvor fokus var børneundersøgelser, deltagelse i tværfagligt samarbejde og rådgivning af professionelle.

Sideløbende med har jeg fra 2005 haft selvstændig praksis. Arbejdet består i samtaler med børn, unge, voksne, familier og psykologiske undersøgelser af børn og voksne.