Børnepsykologisk Center


Århus
Esbjerg
Kolding
København

Marie Hagelskjær

  • (Navn) Marie Hagelskjær
  • (Uddannelse) Ph.d. 2017 fra Københavns Universitet
  • Cand. psych. 2012 fra Københavns Universitet
Email: mh@boernepsykologiskcenter.dk Telefon: 31 10 62 45

Min arbejde tager udgangspunkt i en dynamisk forståelse af psyken. Jeg har erfaring med børneundersøgelser, forældrekompetenceundersøgelser, legeterapeutiske forløb, individuelle samtaler og samtaler med forældre, hvis børn har forskellige vanskeligheder.

Jeg har en specialiseret viden om børns seksualitet samt forebyggelse og udredning af seksuelle overgreb. Jeg har i en årrække holdt foredrag og undervist om disse emner i mange forskellige regi, f.eks. PPR, Socialstyrelsen, VIA UCC m.fl.

Jeg modtager supervision af mit arbejde af henholdsvis Jane Bager, specialist i psykoterapi og Katrine Zeuthen, ph.d. og lektor i klinisk børnepsykologi ved Københavns Universitet.