Børnepsykologisk Center


Århus
Esbjerg
Kolding
København

Stinne Bogh

  • (Navn) Stinne Bogh
  • (Uddannelse) Uddannet Cand. Psych. fra Aalborg Universitet i 2005.
  • (Autorisation) Autoriseret psykolog i 2008
Email: sb@boernepsykologiskcenter.dk Telefon: 26 49 11 00

Jeg er uddannet i 2005 fra Aalborg Universitet med fokus på det kliniske med en overvejende psykodynamisk tilgang til behandling.

Jeg har arbejdet 2 år på en specialinstitution for behandlingskrævende børn og unge, et halvt år i psykiatrien og har sideløbende haft selvstændig praksis siden 2005, hvor jeg har arbejdet med undersøgelser, kriseintervention og længerevarende behandlingsforløb med børn og voksne.

Min interesse har hele tiden været centreret omkring arbejdet med børn og unge, herunder i samtaleterapeutiske forløb, i undersøgelser af børn og familier, samt i supervision af faggrupper, der arbejder med børn.

Jeg har klinik på Lergravsvej 57, 2.tv på Amager i København. Læs mere på www.stinnebogh.dk