Børnepsykologisk Center


Århus
Esbjerg
Kolding
København

Velkommen til Børnepsykologisk Center

Vi er et fællesskab af psykologer med speciale i det børnepsykologiske felt. Vi har en bred faglig tilgang til børne- og udviklingspyskologiske område, som udmønter sig i en høj faglig kvalitet. Vi udarbejder børnefaglige undersøgelser, forældrekompetence undersøgelser, supervision af behandlingsarbejde omkring børn og unge, terapi med børn og unge, krisebehandling af børn og unge og tilbyder blandt andet legeterapi.

For at kvalitetssikre forældrekompetence undersøgelserne er vi altid mindst to om opgaven.

Vi har løbende supervision og videreuddannelse for at sikre en grundig og tidssvarende tilgang til vores fagområde.